Regulamin komisji rewizyjnej

  • PDF

Regulamin jest dostępny w dziale Regulaminy na stronie PZHGP: http://pzhgp.pl/regulaminy/

lub bezpośrednio pod adresem:

http://pzhgp.pl/wp-content/uploads/REGULAMIN-KOMISJI-REWIZYJNEJ.pdf

Dane kontaktowe

Okręg PZHGP Katowice
43-180 Orzesze, ul.Dworcowa 5
Tel: (32) 723 12 91
NIP 627-236-59-48, REGON 240031173

Konto bankowe

ING Bank Śląski
74  1050  1243  1000  0023  5501  8074