Regulaminy

 
1 Regulamin wystaw Administrator 4171
2 Regulamin w sprawie nadawania odznak i członkostwa honorowego Administrator 4000
3 Regulamin komisji rewizyjnej Administrator 4325
4 Regulamin lotowo - zegarowy Administrator 5172
5 Regulamin zebrań sprawozdawczo - wyborczych Administrator 3776
6 Regulamin komisji dyscyplinarnej Administrator 4050
7 Regulamin organizacyjny PZHGP Administrator 6016

Dane kontaktowe

Okręg PZHGP Katowice
43-180 Orzesze, ul.Dworcowa 5
Tel: (32) 723 12 91
NIP 627-236-59-48, REGON 240031173

Konto bankowe

ING Bank Śląski
74  1050  1243  1000  0023  5501  8074