Zarys Historii Okręgu Katowice P.Z.H.G.P

  • PDF

Na terenie naszej pięknej ziemi śląskiej już w latach 1919 - 1920 zrodziły się pierwsze początki hodowli gołębi pocztowych w Polsce. To właśnie z Rybnika i okolic organizacja nasza wzięła początek i stąd rozpropagowana została z upływem lat na teren całego kraju. Były to hodowle nieliczne, niezorganizowane, prowadzone na bardzo rozległym terytorium Śląska. Mało też było w początkowym okresie wytrwałych hodowców, a wynikało to ze słabej znajomości wielu podstawowych zagadnień tego sportu - braku fachowej literatury, jak też braku dostatecznego doświadczenia hodowlanego. Tu właśnie śląscy górnicy i hutnicy tworzyli zręby przodujących hodowli. Zaczęły w krótkim okresie czasu powstawać prężne towarzystwa skupiające hodowców, których można podzielić na trzy generacje:

1. Założyciele, urodzeni kilkanaście lat przed 1 wojną światową
2. Generacja międzywojenna
3. Młodzi adepci okresu powojennego.

Z równoczesnym rodzeniem się państwowości polskiej na ziemiach Śląska, zaczęły też powstawać Towarzystwa Hodowców Gołębi Pocztowych. Najpoważniejszym problemem pierwszego okresu działalności organizacji było uzyskanie indywidualnych zezwoleń na prowadzenie hodowli gołębi pocztowych, które były wydawane przez władze wojskowe.        Z inicjatywy Panów: Henryka Heroda, Waltera Krausego, Maksymiliana Hoffmüllera zwołane zostało w kwietniu 1922 roku ogólne zebranie wszystkich istniejących na Górnym Śląsku Towarzystw Hodowców Gołębi Pocztowych. Na tym zebraniu na wniosek Pana Józefa Pieczki - już wówczas znanego działacza doszło do ukonstytuowania się Górnośląskiego Towarzystwa Hodowców Gołębi Pocztowych. To był przełomowy dzień w historii rozwoju hodowli gołębi pocztowych na Śląsku jak i w Polsce. Pierwszym prezesem został wybrany Pan Piotr Sikora, a siedzibą stały się Katowice. Był to początek istnienia pierwszego Okręgu w Polsce. Już w 1923 roku po raz pierwszy w Polsce zorganizowano loty konkursowe przez hodowców Górnośląskich. W tym okresie nie było rodziny górniczej, gdzie nie byłoby hodowcy względnie miłośnika gołębi pocztowych. Niestrudzeni przedwojenni działacze Śląska już krótko po zakończeniu II-wojny światowej ledwie uporali się z podstawowymi problemami   jakie w trudnych czasach stanowiło mieszkanie i praca pomyśleli też o swojej przedwojennej pasji – hodowlano -lotowej. I tak już w roku 1945 następuje restytucja Okręgu Katowice z siedzibą w Rybniku przy ulicy Sobieskiego 18. Już w 1947 roku Okręg V Katowice posiadał 4600 członków, zrzeszonych w 124 Oddziałach (sekcjach) i 18 Grup Lotowych (Oddziały) a były :to Katowice, Chebzie, Niedobczyce, Nowa Wieś, Knurów, Radzionków, Tarnowskie Góry, Chorzów, Rydułtowy, Szopienice, Rybnik, Siemianowice, Gliwice, Zabrze, Mysłowice, Bytom, Racibórz i  Bielsko-Biała. Okręg Katowice reprezentowany był przez 16 sędziów oceniających gołębie na wystawach.

W roku 1950 województwo Śląsko-Dąbrowskie zostaje obszarowo zmniejszone przez powołanie województwa Opolskiego. W Związku z tym z Okręgu V - Katowice wyodrębniono Okręg XV - Opole, który stał się odrębną organizacją z dniem 3 lutego 1952 roku. Warto      w tym miejscu przypomnieć, że w Rybniku miał czasowo swą siedzibę Zarząd Główny PZHGP. Wydawany tu też był miesięcznik "Hodowca" do listopada 1959 roku. W pierwszej edycji współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Polski w 1965 roku - mistrzostwo to zdobywa Kol. Jerzy Wilczok z Ziemienic - powiat Gliwice. Zaś w 1979 roku tytuł Mistrza Polski zdobywa Kol. Kazimierz Ludyga z Piekar Śląskich. Sędziowie Okręgu V Katowice oceniali gołębie na Olimpiadach. W 1938 i 1939 roku oceniał Kol. Piotr Sikora, w 1987 roku Kol. Józef Paliczka, zaś w 1989 roku Kol. Kazimierz Ludyga. Na Olimpiadzie w Katowicach samiczka PL-14-87-2408 nakrapiana pstra Kol. Kazimierza Piecha z Oddziału Pszczyna po raz pierwszy w historii P.Z.H.G.P. zdobyła złoty medal w klasie Standard. Był to duży sukces hodowcy naszego Okręgu.

W roku 1969 działacze Śląscy zostali odznaczeni przez FCI złotymi medalami olimpijskimi. Medale otrzymali :Józef Kramarczyk Jerzy Tomsik i Józef Paliczka.

W roku 1994 Okręg Katowice poświęcił swój sztandar.
W swej 90 -letniej historii Okręgu Katowice jeszcze dwukrotnie  doszło do  podziału Okręgu.
Z dniem 6 listopada 1996r, wyodrębniony  z Okręgu Katowice rozpoczął  swoją działalność  Okręg "Śląsk Południe" z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, zaś od dnia 21 lutego 2009 roku działalność związkową zainicjował Okręg „ Śląsk Wschód” z siedzibą w Olkuszu.

W swej długoletniej działalności, odznakę za  wybitne zasługi otrzymało 32 hodowców.
Złotą odznakę otrzymało 479 hodowców, zaś  srebrną odznaką zostało uhonorowanych  3556 hodowców.
Okręg Katowice liczy 3776 członków zrzeszonych w 36 Oddziałach oraz 155 członków honorowych –są to dane za II półrocze 2012r.

Funkcję Prezesa Okręgu Katowice w powojennym okresie pełnili kol.: Henryk Szlosarek, Walenty Maruszczyk, Joachim Wojtyczka, Kazimierz Ludyga, Paweł Stencel, Marek Heesch, ponownie Kazimierz Ludyga i Alojzy Lepiarczyk pełniący tę funkcję  drugą kadencję. Warto odnotować, że w Katowicach stolicy polskiego gołębia pocztowego organizowane były   w przeszłości imprezy Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych o randze międzynarodowej. W roku 1969 i 1989 odbyły się Olimpiady gołębi oraz odbywały się Spartakiady Krajów Socjalistycznych. Działacze Śląscy angażują się bardzo na rzecz Związku, są wybierani do władz naczelnych naszego Związku, piastując odpowiedzialne funkcje. Angażują się również do prac związanych w Kolegium Sędziów.

Zarząd Okręgu Katowice PZHGP miał  swoją siedzibę do końca 2011 roku w Domu Związkowym w Chorzowie na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Jerzego Ziętka w  tzw. "Okrąglaku". Z początkiem 2012 roku biuro Zarządu Okręgu Katowice zostało przeniesione do  Chorzowa - na ul. Katowicką 47.

 

Dobry Lot
Zarząd Okręgu Katowice

Dane kontaktowe

Okręg PZHGP Katowice
43-180 Orzesze, ul.Dworcowa 5
Tel: (32) 723 12 91
NIP 627-236-59-48, REGON 240031173

Konto bankowe

ING Bank Śląski
74  1050  1243  1000  0023  5501  8074