Witamy serdecznie!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami nt. okręgu!

Nagrody na lot jublileuszowy z Emden

  • PDF

,,Zgodnie z ustaleniami Zebrania Delegatów Okręgu oraz ilością zgłoszonych gołębi, Zarząd Okręgu Katowice ustalił na lot Jubileuszowy z Emden 25 nagród po 500 zł dla najlepszych serii, oraz 25 nagród po 300 zł dla najlepszych gołębi według schematu:
Strefa I - 8 serii i 8 gołębi,
Strefa II - 8 serii i 8 gołębi,
Strefa III - 6 serii i 6 gołębi,
Strefa IV - 3 serie i 3 gołębie.

Ponadto przypominamy, że nagrodzone będą jedynie pełne serie (5/3) spełniające wymogi mistrzostwa Okręgu tj. 5 pierwszych włożonych ze spisu do GMP. W przypadku nagród dla pojedyńczych gołębi udział biorą wszystkie gołębie zgłoszone na spisie.

Za Zarząd
Sekretarz: Andrzej Ficek
Prezes: Piotr Kobędza

Okólnik 2/2022

  • PDF

Proszę o zapoznanie się z dokumentem.

Załączniki:
Pobierz (Okólnik nr 2.2022.doc)Okólnilk 2/2022[ ]35 Kb

Listy strefowe Zeven 2022

  • PDF

W dziale Wyniki > Wyniki 2022 opublikowane zostały listy strefowe Zeven. Zapraszamy do przeglądania!

Komunikat

  • PDF

Gołębie z Lotu Narodowego zostały wypuszczone o godz 6.15 . Przypominamy o obowiązku zgłaszania pierwszych gołębie i serii z lotu Narodowego telefonicznie niezwłocznie po przylocie gołębi podając Imię i nazwisko, numer gołębia oraz czas przylotu.

Komunikat nr 2/2022

  • PDF

Zarząd Okręgu Katowice po uwzględnieniu przedstawionych przez Oddziały kalkulacji kosztów transportu oraz uchwalonych przez Okręgowe Zebranie Delegatów kwot za przygotowanie kabin i wysokości nagród z lotu jubileuszowego ustalił następujące opłaty:

Loty Zewen - 3,50 zł od zgłoszonego gołębia,
Lot Emden - 4 zł od zgłoszonego gołębia.

Oddziały dokonają zgłoszenia do Biura Zarządu Okręgu oraz opłacą gołębie w terminach:

Zewen I do dnia 20.06.2022,
Zewen II do dnia 04.07.2022,
Emden do dnia 18.07.2022.

Harmonogramy wkładania ustalone zostaną w porozumieniu z Rejonami Lotowymi do czterech dni po zgłoszeniu gołębi.

Lot Narodowy
Zgłoszenia i opłaty gołębi na lot Narodowy Oddziały dokonują do dnia 09.06.2022 r. Opłata wynosi 8 zł od gołębia.

Dane kontaktowe

Okręg PZHGP Katowice
43-180 Orzesze, ul.Dworcowa 5
Tel: (32) 723 12 91
NIP 627-236-59-48, REGON 240031173

Konto bankowe

ING Bank Śląski
74  1050  1243  1000  0023  5501  8074