Regulamin Współzawodnictwa Lotowego Gołębi Młodych na lata 2014-2015

  • PDF

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W LOTACH GOŁEBI MŁODYCH NA LATA 2014 - 2015

§ 1

Do współzawodnictwa lotowego o mistrzostwo Polski w lotach gołębi młodych uprawniony jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki określone niniejszym regulaminem.

§ 2

Hodowca biorący udział w niniejszym współzawodnictwie ogólnopolskim składa w macierzystym oddziale w terminie ustalonym przez Zarząd Oddziału spis gołębi w ilości do 40 szt. Zarząd Oddziału złoży wymienione spisy w Zarządzie Okręgu wraz z planami lotów w ustalonym przez Zarząd Okręgu terminie. Zarządy Okręgów przed pierwszym lotem mistrzowskim ( decyduje data stempla pocztowego) wyślą przesyłka polecona, spisy wraz z planami lotów do Zarządu Głównego.

§ 3

Plan lotów powinien zawierać maksymalnie 4 loty w Kategorii "A".

§ 4

Listę konkursowa z lotów objętych niniejszym współzawodnictwem sporządzać mogą wyłącznie Oddziały, zgodnie z postanowieniami Rozdz. XII pkt 3, 4 Regulaminu Lotowo - Zegarowego.

§ 5

Listy konkursowe będące podstawa obliczeń wyników niniejszego współzawodnictwa sporządzać należy na bazie 1:5.

§ 6

Po zakończeniu lotów objętych planem do M.P. Hodowca zgłasza 5 najszybszych gołębi o najniższym coefficjencie, które zdobyły po 3 konkursy. Łączny konkursokilometraż na jednego gołębia nie moje być niszy niż 400 km.

§ 7

O kolejności lokat na liście współzawodnictwa lotowego decyduje suma wykładnika wydolności lotowej (coefficjentów) uzyskana przez poszczególne gołębie zaliczone do współzawodnictwa. Im mniejszy coefficjent, tym wyższa lokata.

§ 8

W niniejszym współzawodnictwie hodowca moje uczestniczyć tylko jedna drużyna gołębi.

§ 9

Indywidualne zestawienie wyników uzyskane przez hodowców w tym współzawodnictwie, Zarządy Oddziałów po ich weryfikacji wraz z pełna dokumentacja lotowa (listy startowozegarowe, taśmy zegarowe, protokoły komisji lotowo-zegarowej, poświadczenia odlotu

gołębi, spisy gołębi, listy konkursowe i protokoły przyporządkowania) prześlą w terminie do 30 września każdego roku do macierzystego Zarządu Okręgu. Zarządy Okręgów w terminie do 15 października prześlą do Zarządu Głównego pełne zbiorcze zestawienie wyników oraz pełna dokumentacje lotową dotycząca 3 najlepszych hodowców w tym współzawodnictwie.

W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie :

- 3 mistrzów - nagrodzonych pucharami

- 50 przodowników - nagrodzonych dyplomami.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zarząd Główny PZHGP na posiedzeniu w dniu 23.11.2013 roku.

Równocześnie informujemy, że w 2014 roku podobnie jak w Mistrzostwie Polskie gołębi dorosłych nie dopuszcza się do lotowania indywidualnie a równocześnie w zespole ( tandem itp. ).

Dane kontaktowe

Okręg PZHGP Katowice
43-180 Orzesze, ul.Dworcowa 5
Tel: (32) 723 12 91
NIP 627-236-59-48, REGON 240031173

Konto bankowe

ING Bank Śląski
74  1050  1243  1000  0023  5501  8074