Aktualizacja danych Rejonów

piątek, 12 lutego 2016
Wpisany przez Piotr Kobędza

W związku z reorganizacją Oddziałów w Rejonach proszę w zakładce "Jednostki Terenowe" zaktualizowany został wykaz rejonów lotowych Okręgu Katowice.